Kontakt

PSM I st. im. J. S. Bacha w Grajewie
ul. Dra T. Nowickiego 5
19-200 Grajewo

psm@hot.pl
Telefon: (86) 272-25-82
Faks: (86) 272-21-19


INFORMACJA O PROJEKCIE
MKiDN    CEA

Po Co Do Szkoły Muzycznej?

„Człowiek przyzwyczaja się, aby nie zadowalać się byle czym.

Perspektywa bycia Kimś, wyróżnienia się z tłumu, jest wystarczającym powodem, aby podjąć naukę muzyki.”

Szkoła muzyczna różni się od innych zajęć pozalekcyjnych tym, że oferuje cały program kształcenia. Składają się na to lekcje indywidualne, w małych grupach i w większych zespołach. Jest to kształcenie przede wszystkim artystyczne, ale i intelektualne, a nawet fizyczne.

  • Polskie badania z lat 1967-1972 (prof. dr hab. M. Manturzewska) wykazały, że młodzież szkół muzycznych w porównaniu ze swymi rówieśnikami ma lepiej rozwinięte zdolności logicznego myślenia, lepszą sprawność intelektualną, większą szybkość i dokładność w pracy umysłowej oraz wytrwałość i zdolność koncentracji uwagi na dowolnie wykonywanej czynności. Najnowsze badania potwierdzają wpływ edukacji muzycznej na rozwój anatomiczny i neurofizjologiczny mózgu.
  • Nie od dzisiaj wiadomo, że osoby uzdolnione muzycznie łatwiej uczą się języków obcych.
  • Inne cechy i umiejętności kształtowane w wyniku edukacji muzycznej, to: zdyscyplinowanie, zdolności słuchowe, spostrzegawczość, zdolność do analizy i syntezy, wzrost wrażliwości estetycznej, aktywizacja myślenia, podatność na wpływy wychowawcze itp.
  • zdecydowana większość osób, które zetknęły się z edukacją muzyczną, przyznaje, że zawdzięcza jej bardzo wiele. Nawet gdy tracą kontakt ze światem muzycznym, wybierają różne zawody, twierdzą, że szkoła muzyczna dała im coś, czego nie żałują i co wciąż procentuje.
Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Grajewie zaprasza na naszą stronę internetową wszystkich zainteresowanych działalnością naszej placówki. Postaramy się zamieszczać tu ciekawe aktualne informacje dla uczniów, rodziców i potencjalnych kandydatów do szkoły. Zapraszamy również melomanów. Proszę zajrzeć, a na pewno znajdą Państwo coś dla siebie.